Maarten Wispelwey:
Maarten Wispelwey:
Maarten Groenendijk:
Maarten Wispelwey en Bas van Sprew:
Nico Arts en Ria Berkvens:
Masja Parlevliet:
Maarten Wispelwey (Corien Bakker, Arnold Carmiggelt/Dieke Wesselingh):
Corien Bakker:
Ilse Schuuring en Stefan Molenaar:
Anja van Zalinge en Carla Soonius:
Michiel Bartels:
Erik Peters:

VNG
CCvD van de SIKB
SIKB
Grote Monumentenfederatie
AWN
Stichting Reuvens
DCE
EI en overige ‘Haagse contacten’
VOIA-NVAO
RCE, Archeologie in Gemeenten
Commissie KNA Waterbodem, KNA update Waterbodems
RCE, klankbordgroep Archis 3