Lid worden van het Convent van gemeentelijke archeologen

 Het lidmaatschap van het Convent van  Gemeentelijke Archeologen is institutioneel. Dat wil zeggen dat een gemeente die een eigen archeoloog in dienst heeft of middels een regionaal samenwerkingsverband een regioarcheoloog, lid kan worden van het Convent. Ook staat het lidmaatschap open voor gemeenten die structureel op contractbasis een archeoloog inhuren.

De leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte gekoppeld is aan het inwoneraantal van de gemeente of regio. Om de jaarlijkse stijging van bureaukosten e.d. bij te houden, is met ingang van 2000 besloten tot een jaarlijkse verhoging met 4%.

Nieuwe gemeentelijke archeologen en regio-archeologen zijn uiteraard van harte welkom om zich aan te sluiten bij het CGA. U kunt een e-mail sturen naar het secretariaat: info@gemeente-archeologen.nl, met de NAW-gegevens waar de gemeentelijke of regio-archeoloog is gevestigd, inclusief het inwoneraantal van de aan te melden gemeente of van het volledige gebied dat de regio-archeoloog bestrijkt.

U ontvangt dan de benodigde gegevens spoedig per mail.